Unikatowa technologia

Postęp techniczny szybko zmienia otaczającą nas rzeczywistość. Rzeczy i zjawiska uważane wcześniej za wyjątkowe, staja się powszechne: telefony komórkowe, technologie internetowe, eksperymenty z klonowaniem...

Jesteśmy szczerze przekonani, ze do zjawisk takiego rodzaju słusznie możemy zaliczyć również odkrycie rewitalizacji, które nie tylko zmieniło wyobrażenie człowieka o remoncie w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, ale również otworzyło nowe możliwości eksploatacji maszyn oraz mechanizmów

Dzisiaj rewitalizanty XADO są wdrążane na tyle aktywnie i powszechnie w różnych dziedzinach nauki, techniki i przemysłu. I zanim technologia przejdzie z laboratoriów do hal fabrycznych obejmując nowe dziedziny przemysłu, energetyki oraz transportu ,zapraszamy Państwa wspólnie przejrzeć sobie – w czym właśnie dla Państwa może być pożyteczny rewitalizant XADO.

A formę opowiadania zaproponowaliście sami, drodzy czytelnicy. W niniejszym wydaniu są zebrane najbardziej typowe, często zadawane pytania, otrzymywane od Państwa w ciągu pięciu lat pracy. Względnie możemy je podzielić na trzy części: są to pytania poświęcone tematyce samochodowej, przemysłowej oraz tematyce broni.

Również spróbujemy wyjaśnić i pokazać przy pomocy obrazków fizykę procesu. Wydaje nam się, ze to będzie ciekawiej. Poznając w jaki sposób pracuje XADO, każdy potrafi sam zdecydować, który z naszych produktów miałby wybrać.

Czym jest rewitalizacja?

Termin rewitalizacja ( lac. vita – życie) dosłownie można interpretować jak „przywrócenie do życia”. Odkrycie zjawiska rewitalizacji bazuje & na unikalnych procesach fizykochemicznych, które w określonych warunkach mogą się odbywać w strefie tarcia.

Krótko mówiąc, wygląda to w ten sposób, ze podczas pracy mechanizmu w parach tarcia powstają obciążenia. Przy nadmiernym obciążeniu wydziela się nadmierna energia ukierunkowana na zniszczenie. Jednak jeżeli wprowadzić do strefy tarcia unikalny materiał budowlany – rewitalizant, wtedy w przeciążonej strefie powstaną takie warunki, przy których, pod względem energetycznym, jest bardziej wygodne budować nowe a nie burzyć stare, tzn. znak zmienia się z minusa na plus, energia zniszczenia zamienia się na energie tworzenia!

Spróbujmy spojrzeć na te procesy bardziej szczegółowo. W jaki sposób zazwyczaj dochodzi do zużycia?

Na rysunku schematycznie jest przedstawiony defekt jednej z płaszczyzn tarcia. W danym przypadku to jest zadrapanie (w przekroju), naniesione w osi ruchu powierzchni.

Prosimy zwrócić uwagę, ze wyznaczona strefa jest anomalia aktywności powierzchniowej. Tutaj atomy metalu maja nie skompresowane  wiązania podwójne: takie atomy, jeżeli się postarać, łatwo jest „złapać”, „rozkołysać” i oderwać od materiału rodzimego.

Wyobraźcie sobie drzewo rosnące nad brzegiem wąwozu. Pod wpływem wody oraz wiatru gleba stopniowo ulega zniszczeniu, odkrywając korzenie. Drzewo już nie jest tak mocno powiązane z ziemia i wystarczy silnego porywu wiatru by wyrwać go z gleby.

Ten sam proces odbywa się również podczas zużycia powierzchni. Atomy lekko się odrywają, zniszczenie narasta. Ponadto pod wpływem przeciążeń mogą się odrywać cale grupy atomów, czyli klastery. Dochodzi do katastrofalnego zużycia.

Tak było zawsze – przed odkryciem zjawiska REWITALIZACJI, kiedy naukowcy stwierdzili, ze istnieje możliwość odwrócenia procesu zużycia i odbudować zużytą powierzchnie! Okazało się, ze można stworzyć takie warunki, przy których część przybiera na wadze, zwiększa swoja objętość, wraca do swoich początkowych wymiarów.        

Dla stworzenia takich pożytecznych warunków do strefy tarcia trzeba dodać specjalna substancje syntetyzującą - rewitalizant XADO. Zawiera on materiał budowlany dla przyszłej powierzchni oraz unikalny aktywator energetyczny, który pozwala wymienić nadwyżkową energie na utworzenie nowej sieci krystalicznej - nowej powierzchni.

Gdzie się zaczyna rewitalizacja? W jaki sposób następuje” rośnięcie” powierzchni?

Rewitalizacja się zaczyna w przeciążonej strefie (strefie największego zużycia), ponieważ właśnie tutaj jest dosyć nadwyżkowej energii dla rozpoczęcia nowego procesu i atomy metalu zawierają największą ilość wolnych (nie skompresowanych) wiązań.

  wiązania jak magnesy chwytają i zatrzymują właśnie w miejscach zużycia materiał budowlany - rewitalizant.

Przy pojawieniu się obciążeń aktywator energetyczny kieruje nadwyżkową energie na budowanie nowej sieci krystalicznej. W taki sposób na starym podłożu formuje się nowa powłoka.

Za parę minut po rozpoczęciu rewitalizacji na miejscu zadrapania pojawia się łata metalowo-ceramiczna. Wyznaczona strefa aktywności anomalnej, zniknęła. Procesy energetyczne się stabilizowały, powierzchnia przestała „rosnąć”.

Jednocześnie następuje dyfuzja wzajemna dwóch substancji (metalu i ceramiki metali), która kończy proces formowania nowej powłoki, cementuje i w taki sposób likwiduje groźny defekt. I z czasem nowa powłoka trzyma się coraz mocniej.

W jaki sposób reguluje się „rośnięcie” powierzchni?

Obejrzyjmy część pod mikroskopem. Nawet najgładsza powierzchnia przy znacznym powiększeniu wygląda na nierówną, stanowiąc nieprzerwany szereg „szczytów” i „wgłębień”. Stopniowo zużycie opanowuje słabe miejsca „wybijając”, „wymywając” atomy metalu, zamieniając je na wióry. «Wgłębienia» robią się coraz głębsze. Otóż stuprocentowe zużycie następuje nie wtedy, kiedy część rozleci się w pył, jak niektórzy błędnie uważają, ale kiedy wycierają się „szczyty”. Dopóki istnieją te „szczyty-latarnie”, „pamiętające” początkowy wymiar części, tę część można odbudować poddając rewitalizacji. Stąd wynika, ze część nigdy nie zwiększy się więcej niż należy. Jak tylko „wgłębienie” i „szczyt” się zrównają znikają warunki energetyczne niezbędne dla rewitalizacji. System się stabilizuje, a materiał budowlany, pozostający niewykorzystany od razu, wchodzi w reakcje jak tylko powierzchnia zasygnalizuje o pojawieniu się strefy anomalnej aktywności powierzchniowej (zużycia).

Na ile mogą się zwiększyć realne części?

Unikalny charakter zużycia rewitalizanta XADO polega na tym, ze chodzi nie o mityczne warstwy atomowe, lecz o realne mikrony w zespole tłoczka - cylindra, „setki” w silniku oraz „dziesiątki” na kołach zębatych reduktorów.

Co daje rewitalizacja?

Po pierwsze, na powierzchniach par tarcia formuje się nowa powłoka: część zwiększa objętość, wracają te właśnie „setki” i „dziesiątki”, które zostały stracone, „odeszły do oleju” w procesie eksploatacji. To jest REMONT.

Po drugie, uzyskana w taki sposób powłoka posiada unikalne właściwości: niezwykła wytrzymałość, wysoka odporność korozyjna, niska chropowatość. Dlatego po rewitalizacji (gwarantowane) część będzie służyć 2-4 razy dłużej. To jest OCHRONA PRZED ZUZYCIEM.

Wniosek: wskutek rewitalizacji uzyskacie Państwo odnowioną część i ta część według swoich cech eksploatacyjnych prześciga nową część.