SMAR XADO NAPRAWCZY
Dostępność: Dostępny
Produkt zawiera Rewitalizant® 50% wear compensation

SMAR XADO NAPRAWCZY

Jest przeznaczony dla smarowania z remontem węzłów i mechanizmów, pracujących w warunkach wysokich obciążeń. Formuje na powierzchniach par tarcia ceramiczno-metalowe pokrycie: detale powiększają swoją objętość, odbudowują początkową geometrię. Przedłuża czas eksploatacji 2–3 razy. Opatentowana formuła tego współczesnego smaru polega na współdziałaniu rewitalizanta XADO i dodatków EP (Extreme Pressure).

  • Szybko likwiduje zużycie.
  • Niweluje 50%-owe zużycie.
  • Przedłuża czas eksploatacji węzłów.
  • Likwiduje rysy i mikropęknięcia.
  • Zmniejsza szum i wibrację.
  • Usuwa powierzchniowe defekty i ślady korozji.
  • Wytrzymuje wysokie szybkości obrotowe.

Dawkowanie
Przy wykorzystaniu smarownicy. Wcisnąć smar w węzeł przez smarowniczkę do jego pojawienia się w szczelinach smarowanego połączenia.
Przy wykorzystaniu smaru w pojemniku aerosolowym. Rozpylić na detal smarowaną, uprzednio trzeba oczyścić go od zanieczyszczeń.
Przy ręcznym napełnieniu. Napełnić smarem ½ swobodnej objętości łożyska (węzła), poprzednio trzeba usunąć stary smar.

- Smar jest szczególnie efektywnym dla ochrony łożysk przed zużyciem (do 10 000 obrotów/min).
- Dla węzłów, potrzebujących periodycznego smarowania dalej stosować smar XADO OCHRONNA.
- Jest kompatybilny z samochodowymi i przemysłowymi smarami litowymi wszelkich typów, miesza się z nimi w dowolnych proporcjach.


Wybierz produkt, widok otworzy się z lewej strony
SMAR XADO NAPRAWCZY
Opakowania:   Cena:
€1,99 (€165,83/L)
€4,99 (€39,92/L)
€6,99 (€17,48/L)
€17,49 (€38,87/L)

Informacja techniczna
Kolor wizualnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zielony
Klasa konsystencji po NLGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Temperatura kroplenia, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >193
Penetracja przy 25 °С, mm-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Parowanie przy 120 °С, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,65
Temperatura robocza:
długotrwale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<130
krótkotrwale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <150
Właściwości smarujące przy próbach na 4 kulkowej maszynie (20 ± 5 °С):
Obciążenie zespawania, N . . . . . . . . . . . . . . . . . . >2068
Obciążenie krytyczne, N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >980
Wskaźnik zużycia, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0,7
Przypis. podane wskaźniki typowe wymagania
Smar XADO NAPRAWCZY spełnia wymagania specyfikacji: NLGI 3 (ASTM D217), ISOLXBCEB 3 (ISO 67439), KP3K20 (DIN 51502)

  Źle            Dobrze
captcha ->