Rewitalizanty firmy XADO - test 4

D otychczas testowaliśmy dodatki do olejów silnikowych, a ich rezultaty przedstawiliśmy na naszych łamach. Watalogu firmowym jest jednak znacznie więcej produktów zalecanych do różnych innych mechanizmów. Bardzo istotnym elementem każdego pojazdu są przekładnie, ale tutaj znacznie trudniej jest stwier-dzić właściwości samych olejów, jak i dodatków do nich. Tylko nieliczne, na ogół współczesne, skrzynie biegów wymagają bardzo ścisłego przestrzegania zaleceń producenta co do lepkości i klasy oleju. Zastosowanie niewłaściwego powoduje kłopoty np. z działaniem synchronizatorów i łatwością zmiany przełożeń. W starszych stosowanie różnych olejów nie jest na ogół tak krytyczne dla prawidłowego działania, a w bardzo starych, kiedy nie określano jeszcze lepkości i klas jakościowych, trzeba wręcz eksperymentować. Z dodawaniem rewitalizantów XADO nie trzeba eksperymentować. Można je stosować do skrzyń współczesnych, jak i najstarszych bez obaw, co sami stwierdziliśmy już na kilku przykładach.

Na początek wybraliśmy skrzynię biegów Fiata 505 15/20 HP – rocznik 1924. Samochód jest intensywnie wykorzystywany w firmie wynajmującej pojazdy okolicznościowe, a największym problemem eksploatacyjnym była opornie pracująca skrzynia przekładniowa. Najprawdopodobniej jest to skrzynia z przesuwnymi kołami zębatymi o prostym zazębieniu, wydająca dość głośne dźwięki w czasie pracy.

Biorąc pod uwagę jej konstrukcję i ewentualne zużycie, zdecydowaliśmy o zalaniu jej olejem XADO 85W140 GL5 LSD z rewitalizantem. Jak widać, olej ten posiada bardzo szeroki zakres lepkości, zachowując ją nawet w wysokich temperaturach. Mówiąc krótko – jest to olej o podwyższonej lepkości w normalnych temperaturach.

Po spuszczeniu starego oleju skrzynia została napełniona blisko dwoma litrami oleju XADO, a także dodano dodatkową porcję rewitalizanta. Ponieważ przed rozpoczęciem testu nie znaliśmy położenia wlewu oleju, wzięliśmy do prób zasobnik aerozolowy umożliwiający wtryśnięcie do bardzo niedostępnych miejsc. Okazało się jednak, że dostęp jest bardzo dobry i można było zastosować rewitalizant w tubce.

Po zakończeniu operacji udaliśmy się na przejażdżkę, aby wymieszać porcję rewitalizanta z olejem. Już pierwsze jazdy wykazały znaczną poprawę działania skrzyni przekładniowej, co należy przypisać raczej dużej lepkości oleju powodującej skuteczne wyhamowywanie wirujących mas kół zębatych. Jednak po kilkuset kilometrach przebiegu, jak am zrelacjonowano, zmniejszyły się siły potrzebne do operowania skrzynią biegów. Zmniejszyła się też zauważalnie hałaśliwość przekładni. Należy wnioskować, że zadziałało tu jednocześnie zastosowanie oleju o wyższej lepkości, jak i zmniejszenie tarcia w przekładni. Na skutki długofalowe pewnie trzeba będzie czekać kilka lub kilkanaście lat, ale to, czego doświadczyliśmy, przemawia za skutecznością rewitalizantów w przekładni.

Przy okazji pytano nas wielokrotnie, czy rewitalizanty XADO powodują zmniejszenie wycieków oleju z mechanizmów i tu trzeba podkreślić, że nie mają własności uszczelniających poza jednym wypadkiem, kiedy np. wałek na styku z simmeringiem lub innym uszczelniaczem jest wytarty i wtedy następuje jego nieznaczne odbudowanie w ramach omówionych w pierwszym teście własności. Jednak jakiegoś cudownego działania uszczelniającego nie ma.

Można liczyć na znaczne zwiększenie trwałości przekładni, zmniejszenie tarcia, co przekłada się na obniżenie temperatury i pokrycie relatywnie sporych ubytków na powierzchni styku kół zębatych, łożysk ślizgowych i tocznych. Regeneracja ta po pewnym czasie jest widoczna gołym okiem, co można zaobserwować na prezentowanych zdjęciach wałka rozrządu kilkunastoletniego silnika Peugeot.

Trzeba też po raz kolejny podkreślić, że rewitalizanty XADO nie są preparatami poprawiającymi własności olejów. Oleje są tylko ich nośnikiem i preparaty te można stosować jako dodatek do dowolnych olejów innych firm.

Po pierwszych artykułach o preparatach XADO otrzymujemy sporo pytań dotyczących ich dystrybucji. Jak nam dpowiedziano w centrali firmy, „…powinny być w dobrych sklepach motoryzacyjnych”, a jeśli nie możecie ich Państwo znaleźć, to proszę o skorzystanie z wymienionych poniżej kontaktów.

XADO Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 127 02-952 Warszawa Tel. 22 744 15 04, mobile 660 530 728 http://www.xado.pl