Rewitalizant metaloceramika Czym właściwie są i jak powstają?

W naszych testach preparatów rewitalizacyjnych powierzchni stalowych firmy Xado dość łatwo przechodzimy nad istotą zagadnienia czyli wytwarzania warstw, które w tak wydatny sposób poprawiają, czy wręcz naprawiają powierzchnie.

Wd razu trzeba dodać, że nie wszystkie zjawiska towarzyszące powstawaniu takich a nie innych warstw rewitalizacyjnych zostały dostatecznie poznane. Badania i eksperymenty w tym zakresie odbywają się często metodą prób i błędów, z tego powodu trudno jest porównywać procesy rewitalizacyjne oferowane przez różnych producentów inaczej jak tylko poprzez efekty ich działania i żywotność wytworzonych powłok.

Generalnie warstwy te powstają z pozostałości materiału ścieranego, węgla, żelaza, pozostałości aluminium, krzemu oraz innych pozostałości metali i niemetali krążących w oleju. Z nich budowane są powłoki tak dobrze działające na współpracujące elementy. Już sam skład i warunki powstawania tych warstw są na tyle niezdefiniowane, że i ich struktura nie ma jednorodnego charakteru. Jak łatwo sobie to wyobrazić, powstają w miejscach, gdzie występuje intensywne tarcie, czyli np. na tych fragmentach krzywek wałków rozrządu, gdzie nie ma wystarczającego smarowania, a jesti zwiększone tarcie czyli... dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Struktura warstw po rewitalizacji jest taka, że wysokie temperatury, jakie panują w pracujących mechanizmach, sprzyjają ich powstawaniu. Przy okazji okazało się, że stosowanie rewitalizantów jest bardzo łatwe, a skutki przedłużają żywotność i poprawiają parametry wielu mechanizmów, w tym zwykłych silników samochodowych.

Jakie płyną wnioski z przeprowadzonego wywodu?

PIERWSZY to taki, że występujące preparaty mające w nazwie „metaloceramika” różnych firm na ogół mają tylko podobne działanie krótkookresowe. Czy tak jest na dłuższych etapach – brak dostępnych danych. Rewitalizanty XADO mają takie badania eksploatacyjne, poparte szczegółowymi badaniami laboratoryjnymi po przebiegach rzędu 400 tys. km.

DRUGI to fakt, że ich skuteczność można potwierdzić metodą praktycznych testów, a nie np. badań spektrometrycznych wytworzonych warstw.

TRZECI to taki, że określenie „metaloceramika” jest dużym skrótem myślowym i nie należy szukać tu bezpośrednich skojarzeń.

CZWARTY to konkluzja, że preparaty określane jako rewitalizujące mogą mieć zupełnie inną strukturę i tworzyć warstwy o innym charakterze.

Powyższy opis został opracowany na podstawie wiedzy dostarczonej przez doradcę technicznego firmy XADO pana Stanisława Olszewskiego, od 11 lat badającego i stosującego materiały rewitalizacyjne.

W dotychczasowych testach rozmaitych preparatów opieraliśmy się wyłącznie na własnych doświadczeniach, których rezultaty opisujemy systematycznie w miarę uzyskiwanych wyników. Uważni czytelnicy z całą pewnością znajdą w nich nie tylko bezdyskusyjnie znakomite rezultaty, ale także testy, gdzie były one trudno zauważalne oraz opisy sytuacji, w których przed zastosowaniem rewitalizantów należałoby dokonać czynności naprawczych, jak np. podociąganie śrub głowic czy też uszczelnienie ciśnieniowych układów hydraulicznych.

Zdecydowaną większość operacji aplikowania rewitalizantów firmy XADO można przeprowadzić samemu, ale w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć porady specjalisty – doradcy technicznego pana Stanisława Olszewskiego telefon 600 561 351 email support@poland.xado.com. Podstawowych porad mogą udzielić również lokalni dystrybutorzy.