Polityka Prywatności

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdziesz wyczerpujące informacje na temat tego, jak traktujemy Twoje dane.

1. Dane dostępu i hosting

Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Przy każdej wizycie serwer internetowy automatycznie przechowuje tylko tzw. pliki dziennika serwera, które mogą zawierać nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i imię żądającego dostawcy (dane dostępu), i zapisuje każdą wizytę.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania strony internetowej i poprawy naszych usług. Zgodnie z art. 6, paragraf 1 (1) (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR), zapewnia to ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie prawidłowej prezentacji naszych usług. Wszystkie dane dostępu są usuwane nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.

Usługi hostingowe przez zewnętrznego dostawcę

W ramach działalności w naszym imieniu, dostawca zewnętrzny wykonuje dla nas usługi dotyczące hostingu i prezentacji strony internetowej. Zapewnia to ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z prawidłową prezentacją naszych usług. Wszystkie dane zebrane podczas korzystania z tej strony internetowej lub jako część odpowiednich formularzy w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są do przetwarzania na serwerach takiego dostawcy. Przetwarzanie na innych serwerach może odbywać się tylko w kontekście określonym tutaj.

Ten dostawca znajduje się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu opracowania kontraktów i otwierania rachunków klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli ujawnisz je nam dobrowolnie w związku z Twoim zamówieniem, kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem) lub podczas tworzenia konta klienta. Wymagane pola są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach bezwzględnie potrzebujemy odpowiednich danych do celów realizacji kontraktu, opracowania formularza kontaktowego lub otwarcia konta klienta, a jeśli nie dostarczysz tych danych, nie będziesz w stanie wypełnić zamówienie i / lub utworzyć konto lub wysłać formularz kontaktowy. Jakie dane są gromadzone, podano jest w odpowiednich formularzach wejściowych. Korzystamy z danych, które przekazałeś zgodnie z art. 6, paragraf 1 (1) (f) GDPR w celu zawierania kontraktów i rozpatrywania Twoich wniosków. Po pełnym opracowaniu zamówienia lub usunięciu Twojego konta klienta Twoje dane zostaną zablokowane z uwzględnieniem okresów podatkowych i okresów przechowywania w sklepach oraz usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystanie swoich danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystanie danych zostało zastrzeżone przez naszą stronę internetową, o czym poinformujemy Cię odpowiednio w dalszym ciągu. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto klienta. Można to zrobić, wysyłając wiadomość do odpowiedzialnej osoby wymienionej poniżej lub używając odpowiedniej funkcji na koncie klienta.

3. Transfer danych

Zgodnie z art. 6, paragraf 1 (1) (f) GDPR, możemy przekazać Twoje dane firmie transportowej zleconej z dostawą, o ile jest to konieczne do dostarczenia towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w trakcie procesu zamówienia, przekażemy Twoje dane zebrane w celu dokonania płatności instytucji kredytowej, która otrzymała zlecenie, i, w stosownych przypadkach, upoważniony przez nas dostawca usług płatniczych może przekazać te dane do wybranego serwisu opłat. Wybrani przez Ciebie dostawcy usług płatniczych również częściowo zbierają takie dane, jeśli utworzysz z nimi konto. W takim przypadku podczas procesu składania zamówienia należy zalogować się na stronie internetowej dostawcy, korzystając z danych dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

4. Biuletyn e-mailowy

Reklama w e-mailach i subskrypcja biuletynu

Kiedy subskrybujesz nasz biuletyn, wykorzystujemy niezbędne dane lub dane specjalnie przez Ciebie dostarczone, aby regularnie wysyłać Ci nasz biuletyn e-mailowy za Twoją zgodą na podstawie art. 6, paragraf 1 (1) (f) GDPR.

Możesz w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania biuletynu, korzystając z linku podanego w biuletynie lub wysyłając wiadomość do odpowiedzialnej osoby wymienionej poniżej. Po anulowaniu subskrypcji, Twój adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu, o ile nie wyrazisz jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystanie Twoich danych, albo zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystania danych, jeśli to jest dozwolono przez prawo i o czym informujemy Cię w tej deklaracji.

5. Pliki cookie i analiza sieci

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej, umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlać odpowiednie produkty lub przeprowadzać badania rynku, stosujemy tak zwane pliki cookie na różnych stronach. Zapewnia to ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszych usług zgodnie z art. 6, paragraf 1 (1) (f) GDPR. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Możesz dowiedzieć się o okresie przechowywania danych, sprawdzając przegląd ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i możesz samodzielnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Znajdziesz je dla odpowiednich przeglądarek pod poniższymi linkami:

Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy sieci

Na potrzeby analizy internetowej, nasza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, serwisu analizy internetowej firmy Google LLC (www.google.de). Zapewnia to ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie zoptymalizowanej prezentacji naszych usług zgodnie z art. 6, paragraf 1 (1) (f) GDPR. Google (Universal) Analytics używa metod umożliwiających analizę odwiedzanej strony internetowej, np. plików cookie. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresu IP na tej stronie zapewnia skrócenie adresu IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach − sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics zazwyczaj nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu wykorzystania plików cookie i serwisu Google Analytics, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych posiada certyfikat amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych "Privacy Shield". Tutaj możesz zobaczyć aktualny certyfikat. W oparciu o tę umowę między Stanami Zjednoczonymi i Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dotyczących firm posiadających certyfikat "Privacy Shield".

Ty możesz odmówić firmie Google gromadzenia danych wygenerowanych za pośrednictwem plików cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) i ich przetwarzania. W tym celu można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamiast wtyczki do przeglądarki możesz kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych ze strony internetowej w przyszłości. Plik cookie rezygnacji zostanie przechowywany na Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli usuniesz plik rezygnacji, będziesz musiał ponownie kliknąć powyższy link.

Informacja o programie partnerskim Firstlead GmbH / ADCELL

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie śledzenia firmy Firstlead GmbH pod nazwą ADCELL (www.adcell.de). Gdy użytkownik kliknie reklamę zawierającą link partnera, zostanie umieszczony plik cookie. Firstlead GmbH / ADCELL używa plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dodatkowo, Firstlead GmbH / ADCELL używa tak zwanych pikseli śledzących, które umożliwiają analizowanie danych, takich jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) uzyskane za pomocą plików cookie i pikseli śledzących, a także dostarczania formatów reklamowych, są przesyłane do serwera Firstlead GmbH / ADCELL i tam przechowywane. Między innym, to pozwala firmie Firstlead GmbH / ADCELL rozpoznać, że link partnera został kliknięty na tej stronie. W pewnych okolicznościach, Firstlead GmbH / ADCELL może przekazać te (anonimowe) dane swoim partnerom kontraktowym; jednak danych, takich jak adres IP, nie można łączyć z innymi zapisanymi danymi.

Jeżeli nie chcesz, aby Firstlead GmbH / ADCELL korzystał z Twoich danych, kliknij ten link: https://www.adcell.de/datenschutz

6. Możliwość kontaktu i Twoje prawa

Jako strona zainteresowana, Ty masz następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 GDPR, przysługuje Tobie prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie określonym w tym dokumencie;
 • zgodnie z art. 16 GDPR, Ty masz prawo do uzyskania bez nieuzasadnionej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie lub żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 GDPR, Ty masz prawo do usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas, jeśli dalsze ich przetwarzanie nie jest już konieczne dla:
  • korzystania z prawa wolności wypowiedzi i otrzymania informacji;
  • zachowania zgodności z obowiązkiem prawnym;
  • ustrzeżenia interesu publicznego;
  • ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 GDPR, przysługuje Tobie prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
  • kwestionujesz dokładność danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych;
  • nie potrzebujemy już danych, ale wymaga się ich dla ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
  • zgodnie z art. 21 GDPR, sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych;
 • zgodnie z art. 20 GDPR, Ty masz prawo do otrzymywania danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie lub do przekazywania takich danych innemu kontrolerowi;
 • zgodnie z art. 77 GDPR, Ty masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności, w miejscu stałego zamieszkania, miejscu pracy lub w naszej siedzibie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz poprawić, zablokować albo usunąć swoje dane osobowe lub cofnąć zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, albo sprzeciwiasz się pewnym rodzajom wykorzystywania danych, prosimy o skomunikowanie się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w naszej informacji prawnej.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzamy dane osobowe, o których mowa powyżej, w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze skutkiem natychmiastowym w przyszłości. Jeśli przetwarzanie odbywa się w celu marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się z innych powodów, to masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu tylko z ważnych powodów wynikających z konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych z odpowiednich powodów, chyba że będziemy w stanie przedstawić przekonujące i uzasadnione powody takiego przetwarzania, które przeważają nad Twoimi zainteresowaniami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie jest wymagane dla ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych z tego powodu.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w serwisie generacji tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.