Nasza Technologia

XADO Rewitalizant – zestaw chemiczny jaki zabezpiecza pełne odnowienie zużytych powierzchni metalu w strefach tarcia podczas normalnej eksploatacji. Przywraca początkową geometrię detali, czyli pokrywa je nową, twardą warstwą metalo-ceramiki aby zabezpieczyć przed przyszłym zużyciem. Rewitalizant działa wszędzie tam gdzie jest tarcie i obciążenia.

Jak to działa?

Dowody – na zdjęciach.

Możemy odbudować uszkodzony metal! standardowe łożysko jako obiekt doświadczenia. Wykonano uszkodzenie w rowku za pomocą rylca grawerskiego. Po upływie godziny, rewitalizant usunął uszkodzenie drogą zabudowy, formując metalowo ceramiczną warstwę na powierzchni tarcia. Revitalized units last 4 times longer! Uszkodzenie w kształcie litery „N” Po 15 minutach Początek procesu rewitalizacji Po godzinie Uszkodzenie usunięte, powierzchnia pokryta diamento podobną warstwą metalo-ceramiki.

Należy rozumieć że Rewitalizant – to nie smar, nie maskuje symptomów zużycia metalu. Rewitalizant remontuje metal atom po atomie, rozpoczyna od zapełnienia rys, wyrw i wytarć spowodowanych zużyciem, dalej pokrywając obrabiany metal samoregulującą warstwą metalo-ceramiki aby zapobiec przyszłemu zużyciu.

Charakterystyka powierzchni bez Rewitalizanta z Rewitalizantem
Mikrotwardość (kG/mm2) 200-300 x2,5 650-750
Chropowatość, Ra, µm 0,9-2,1 x100 up to 0,06
Odporność na korozję Niska Wysoka
Wodoodporność 1 x4
Własność odnawiająca - Wysoka